Иновативна и екологична технология за пожарогасене

Обемно пожарогасене, което е бързо, ефикасно и безвредно… Tехнологията за аерозолно пожарогасене се появява в отговор на предизвикателството за създаване на нов пожарогасителен състав, който едновременно да не отстъпва по ефективност на парникови газове (инергентни, FM200 и халогенизирани) и в същото време да бъде безвреден за хората, оборудването и околната среда. Аерозолното гасене е ефикасно,…

Виж още

Case study: Монтаж на линеен отводнител HYDROPRO Linе

ОБЕКТ: Обектът е част от основния ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана, в района на с. Волуяк. ИСТОРИЯ НА ПРОДУКТА:Идеята за създаване на линейния отводнител се заражда по време на строителните дейности на наш обект. Там бяхме основен доставчик на канализационни тръби с електро муфи. По време на самите дейности станахме свидетел…

Виж още

Отводяване на тераси и фасади

Подходи в зависимост от приложението и местоположението Улеите, които се поствт до фасадата не са истински канали за отводняване. Те се поставят с цел превенция за задържане на вода пред прозореца или отваряемата врата, в случай на наводнения, конденз или снегонавявания. Обикновено наклонът за оттичане е обърнат обратно на фасадата към терена или парапета. За…

Виж още

Когато времето Ви за проектиране и поддръжка на сградата е ценно…и имате решение, което елиминира разходите!

BIM практиките доказват, че дигитализацията помага и се налага…..така че не губи време и се адаптирай! Искате ли да си спестите време от чертане и оразмеряване на проекти, от досадни часове в окомплектоване на техническа документация и да минимизирате допуска на грешки при проектиране и експлоатация на сгради? Много чуждестранни и български компании започнаха обновяване…

Виж още

Искате да реализирате свое събитие в BAU ACADEMY?