WEBINAR: Инфилтрационни и ретензионни системи за управление на отпадъчни води

Поради увеличения риск от наводнения в застроена среда нараства необходимостта
от управление на дъждовните води
и подобряване капацитета
на канализационните мрежи.

Geoplast е италианска компания, специализирана в системи

за управление, съхранение
и оползотворяване
на дъждовни води.

Image

Лектор:

Giulio Paolin
Export Area Manager

30.11.2021 OT 11:00 ч

Какво още ще научите?

Системни решения

МЛЕЧНАПРОМИШЛЕНОСТ
AQUABOX
Система дренажни инфилтрационни блокчета
КЛАНИЦИ
DRENING
Тунелен елемент за съхранение, ретензия и инфилтрация на дъждовна вода
МЛЕЧНАПРОМИШЛЕНОСТ
NEW ELEVETOR TANK
 Усилена кофражна система за съхранение на вода в бетонови резервоари
КЛАНИЦИ
GREEN SOLUTION
Отводняване и оборудване на зелени площи, зелени покриви и зелени фасади

Лектор:

Giulio Paolin
Export Area Manager

SVG


Иновативни технологии

Довеждаме новите световни тенденции до Вас и Ви помагаме да се адптирате към динамичните промени чрез обучения и практики директно от производителя.

SVG

Безплатна техническа помощ

Помагаме за подготовката на Вашите проекти с необходимите детайли и документация и калкулации-безплатно във всички етапи на строителния процес.

SVG

Стратегически партньорства


Създаваме
надеждни делови партньорства по между Ви, чрез нашата система за препоръки Вие достигате бързо до търсеното решение и правилния контрагент

SVG

Анализ и оптимизация


За да фокусирате в дейността си ние одитираме заданието и ви даваме избор от алтернативни решения, които ви помагат да вземете информиран избор, базиран на критериите Ви

Искате да реализирате свое събитие в BAU ACADEMY?