BAU Academy е обучителна структура и комуникационна платформа, която помага за въвеждането на иновативни технологии в строителството!
Ние даваме възможности на участниците в строителния процес да колаборират и да имат избор, да откриват надеждни и устойчиви решения, да адаптират лесни изпитани подходи в своите проекти и да оптимизират своето време и разходи!

BAU Academy e пространство за реализация на иновации

BAU Аcademy Ви дава безплатен достъп до обучения и полезно съдържание на функционални системи от различни производители.

Ще Ви помогнем да бъдете креативни, обективни и ефективни, като се фокусирате в основната си дейност, а ние ще Ви съдействаме за решаване на конкретен казус, събиране и анализ на информация и предоставяне на своевременна техническа помощ.

Предимството на BAU Academy е, че се развива с напредничави производители в областта на строителството, ВиК и ОВК технологиите и търси алтернативи, защото конкуренцията и съревнованието са двигател за иновации и развитие.

Затова стартираме безплатна платформа за комуникация и колаборация за всеки, който търси и не намира решение на казус, или има нужда от помощ за разпространение и гласност на свое откритие. Вие давате заданието- ние търсиме решението.

1 платформа = 3 вида ползи

BAU Academy дава възможност за взимопомощ и 3 вида ползи:

  • Ползи за производителя: възможност за навлизане на нов пазар, представяне на продукт/услуга и достигане до специалисти!
  • Полза за потребителя: възможност за достигане на полезно съдържание, избор, фокусиране върху основна дейност и делегиране на услуги, които ще са безвъзмездни, създаване на взаимоотношения в подкрепяща среда!
  • Ползи за BAU Academy: увеличава броя на последователите си, получава препоръки и развива компетенции, развива се!

Партньори на BAU Academy

image
image
image
image
Свържи се с нас, защото:

Ние развиваме креативност и идеи инспирирани от хора като теб

ЕКИП:

team-member
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Нина Вълчева

phone: 00359 888 75 44 84
e-mail: [email protected]

team-member
мениджър продажби и маркетинг

Мая Симова

phone: 00359 882 02 80 26
e-mail: [email protected]

team-member
КООРДИНАТОР СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЕ

Кристина Григорова

phone: 00359 876 79 10 00
e-mail: [email protected]

team-member
Обучение

Гост лектори

Партнираме с професионални обучители и експерти, които ще Ви предадат знания и ще ви подготвят за работа с новите технологии

team-member
Технологии

Производители

Партнираме с производители, които внедряват иновации и адаптират средата и сектора за работа с тях

team-member
КООРДИНАТОР ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИИ

Яни Недялков

phone:
e-mail: [email protected]