Forum:”Challenges and prospects for the facade industry and facade engineering”
Scroll down

Forum: "Challenges and prospects for the facade industry and facade engineering"

19.10.2022 г.

HYBRID EVENT

With the cooperation of:​
With the assistance of:​

ПРОГРАМА:

09:00 - 09:30 Регистрация с предварително заявяване на места - безплатно присъствено до 50 гости + лектори + 100 участници едновременно онлайн

09:30 - 09:35 Откриване

09:35 - 11:00 МОДУЛ 1 - Перспективи и възможности за фасадния инженеринг и индустрия, и мониторинг на постигнати резултати

инж. Венета Новакова, АФИ, Фасаден инженеринг – настояще и бъдеще. Предизвикателства в нашата действителност;


доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, ВСУ „Любен Каравелов“, Обучението в България по фасаден инженеринг;


инж. Кирил Велковски, Софарма – Литекс Тауърс – 10 години мониторинг и резултати. Фасадна концепция и икономика на енергетиката на офис сградите;


инж. Методи Джиков, Фасаден инженеринг – етап от реализацията на сградата. Нужда от фасадно проектиране, практики, трудности и условия за правилното изпълнение и функциониране на фасади.

11:15 - 12:30 МОДУЛ 2 - Предизвикателства при фирми, свързани с производството, доставка и изпълнението на фасадни системи

инж. Хрисимир Христов, Проектиране и изграждане на фасади със сложна геометрична форма;

инж. Илия Балъков, Проектни решения при остъкляване. Влияние на вида междинен слой в поведението на ламинираните стъкла;

арх. Дамян Стоянов, Case study Zalmhaven Tower, Rotterdam - Каменна облицовка на най-високата кула в Нидерландия и Бенелюкс, и най-високата precast сграда в света.

13:30 - 14:45 МОДУЛ 3 - Аспекти на фасадната практика, техническа част

инж. Шуаиб Мехмедали, Противопожарна безопасност, Противопожарни детайли и материали при окачените фасади;


инж. Тодор Димитров, Шумоизолация – методи за определяне и изпълнение;


инж. Румяна Ангелова, Условия за оптимизиране реализацията на проекта и ролята на човешкия фактор за процеса.

15:00 - 16:15 МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

арх. Мая Йовчева, Case study сграда Оникс;


арх. Радомир Серафимов, Case study сграда Нова телевизия;

арх. Пламен Братков – очакваме темата;


арх. Ангел Захариев, Предизвикателства при проектирането и реализацията на сложни фасади- примери от NV Tower, Adora 3 и Sky Fort;


арх. Димитър Паскалев – очакваме темата.

16:30 - 17:45 МОДУЛ 5 - Facility management, застраховане и сертифициране на фасади

арх. Весела Вълчева-МакГий,Ролята на сградната обвивка при зелените сгради


Иван Велков, (БГФМА) Сгради, фасади и фасилити мениджмънт – взаимодействие в променяща се среда;


арх. Галина Василева, инж. Анна Василева, Стандарти за строителни продукти при оценка на фасадите, СЕ сертификация, изискванията им за пожарна безопасност;


Катерина Кънева, мениджър застраховане Корпоративни клиенти , Управление на застрахователния риск при фасадния инженеринг в етапите на проектиране, изграждане и защита на завършени обекти.

17:45 - 19:30 Закриване и коктейл

*Програмата се актуализира и допълва

SPONSORS:

Official media partner

Cocktail Sponsor:

VIDEOS:

 

МОДУЛ 1 - Перспективи и възможности за фасадния инженеринг и индустрия, и мониторинг на постигнати резултати

инж. Венета Новакова, АФИ, Фасаден инженеринг – настояще и бъдеще. Предизвикателства в нашата действителност;

МОДУЛ 1 - Перспективи и възможности за фасадния инженеринг и индустрия, и мониторинг на постигнати резултати

Обучението в България по фасаден инженеринг, доц. д-р инж. Венцеслав Стоянов, ВСУ „Любен Каравелов“

МОДУЛ 1 - Перспективи и възможности за фасадния инженеринг и индустрия, и мониторинг на постигнати резултати

Софарма – Литекс Тауърс – 10 години мониторинг и резултати. Фасадна концепция и икономика на енергетиката на офис сградите, инж. Кирил Велковски

МОДУЛ 1 - Перспективи и възможности за фасадния инженеринг и индустрия, и мониторинг на постигнати резултати

Фасаден инженеринг – етап от реализацията на сградата. Нужда от фасадно проектиране, практики, трудности и условия за правилното изпълнение и функциониране на фасади, инж. Методи Джиков

МОДУЛ 2 - Предизвикателства при фирми, свързани с производството, доставка и изпълнението на фасадни системи

Проектиране и изграждане на фасади със сложна геометрична форма, инж. Хрисимир Христов

МОДУЛ 2 - Предизвикателства при фирми, свързани с производството, доставка и изпълнението на фасадни системи

Проектни решения при остъкляване. Влияние на вида междинен слой в поведението на ламинираните стъкла, инж. Илия Балъков

МОДУЛ 2 - Предизвикателства при фирми, свързани с производството, доставка и изпълнението на фасадни системи

Case study Zalmhaven Tower, Rotterdam - Каменна облицовка на най-високата кула в Нидерландия и Бенелюкс, и най-високата precast сграда в света, арх. Дамян Стоянов

МОДУЛ 3 - Аспекти на фасадната практика, техническа част

Противопожарна безопасност, Противопожарни детайли и материали при окачените фасади, инж. Шуаиб Мехмедали

МОДУЛ 3 - Аспекти на фасадната практика, техническа част

Шумоизолация – методи за определяне и изпълнение, инж. Тодор Димитров

МОДУЛ 3 - Аспекти на фасадната практика, техническа част

Условия за оптимизиране реализацията на проекта и ролята на човешкия фактор за процеса, инж. Румяна Ангелова

МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

Case study сграда Оникс, арх. Мая Йовчева

МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

Case study сграда Нова телевизия, арх. Радомир Серафимов

МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

Case study - арх. Пламен Братков

МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

Проектиране и реализацията на сложни фасади-NV Tower, Adora 3, Sky Fort - арх. Ангел Захариев

МОДУЛ 4 - Case Studies: Примери за знакови сгради при проектиране и изпълнение

Фасади и иновации - за и против консерватизма на строителната индустрия, арх. Димитър Паскалев

МОДУЛ 5 - Facility management, застраховане и сертифициране на фасади

Ролята на сградната обвивка при зелените сгради, арх. Весела Вълчева-МакГий

МОДУЛ 5 - Facility management, застраховане и сертифициране на фасади

Стандарти за строителни продукти при оценка на фасадите, СЕ сертификация, изискванията им за пожарна безопасност, арх. Галина Василева, инж. Анна Василева

МОДУЛ 5 - Facility management, застраховане и сертифициране на фасади

Сгради, фасади и фасилити мениджмънт – взаимодействие в променяща се среда, Иван Велков, (БГФМА)

МОДУЛ 5 - Facility management, застраховане и сертифициране на фасади

Управление на застрахователния риск при фасадния инженеринг в етапите на проектиране, изграждане и защита на завършени обекти, Катерина Кънева