Искате ли да достигнете целeви пазар, желана аудитория и да управлявате бизнеса си от разстояние?

Ние можем да помогнем на Вашата компания да представи

технологиите си в строителния сектор в България

BAU Academy може да Ви помогне да достигнете до идеалния си клиент и стратегически партньор

Услуги, с които сме полезни:

Маркетинг стратегии

Проучване и анализ на пазарен
сегмент и конкуренция
Позициониране
Определяне на концепция и

стъпки за реализация

Комуникация

Разработка на канали за комуникация с аудитория
Дигитална и медийна реклама
Подготовка на съдържание и текстове
Намиране на правилна аудитория

Активни мероприятия по промотиране

Лични срещи при целеви клиенти
Провеждане на семинари и обучения по зададени теми
Консултации на обект, безвъзмездно за потребителя
Свързване с делови партньори

Техническа помощ

Преводи и легализация
Стандартизиране и хармонизиране с българското законодателство
Подготовка на детайли DWG, BIM и др.
Изготвяне на оферти и поръчки за компанията
Технически и административен асистент

Обратна връзка и проследяване

Data Base CRM Report
Project list Follow Up Report

Пакети на услугите към производители на строителни системи и технологии