INDUSTRIAL GREEN CONSTRUCTION FORUM
Scroll down

INDUSTRIAL GREEN CONSTRUCTION FORUM: "Design, construction and operation of industrial buildings"

21.03.2023

HYBRID EVENT

ПРОГРАМА:

МОДУЛ 1:

09:30 – 10:30  Откриване: Тенденции в проектирането, изграждането и експлоатацията на индустриални сгради.
Модератор: арх Бойка Огнянова
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

·       Индустрия 4.0 – Тенденции и иновации в строителството на индустриални площи. Комплексни проекти за промишленосттаинж. Цанко Михов, Груп Ай Пи Ес;

 

 

·       Какво прави един индустриален проект зелен и предизвикателства пред ‘зелените’ индустриални проекти,  арх. Весела Вълчева – McGee, Triple Green Building Group;

 

 

·       Индстриалните сгради – тенденциите и предизвикателствата на фасилити мениджмънта, Иван Велков, Българска фасилити мениджмънт асоциация.

 

10:30 – 10:45 Networking кафе пауза

 

МОДУЛ 2:

10:45 – 12:15 – Устойчиво проектиране на индустриални сгради.
Модератор: инж. Християн Драганов
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

 ·   Устойчивото проектиране е въпрос на визия и добро планиране, арх. Димитър Димитров, IPA  – architecture and more

 

 

·       Подход за разработване и управление посредством BIM технологии, инж. Цветан Георгиев и инж. Благой Николов, IRCON and PARTNERS;

 

·       Предизвикателства при проектиране на индустриални сгради – Разширение на производство на силиконови изделия”, инж. Румен Митов, Спейс инженеринг;

 

·       Индустрии, използващи водните ресурси ефективно, чрез устойчиви системи за пречистване и управление на водите, инж.Иван Колев, ИНЖЕНЕРИК;

 

·       Задание за проектиране на идеен проект и качествен контрол на спринклерни инсталации, площадкови и сградни ВиК системи за производствени сгради, инж. Десислава Вълчева, PRAYA.

 

12:15 – 13:30 – Обяд & Networking

МОДУЛ 3:

13:30 – 15:00  – Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък. 
Модератор: инж. Християн Драганов
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

·       Дълготрайни и устойчиви изолационни решения, Alexandro Ciuca, Георги Мерджанов, SC Isopan EST/RO;

 

·       Вакумно отводняване и управление на „умен покрив“, Dmitri Postnikov, BLUCHER/DK;

 

·       Преминавания през стени, дистанционери, почистващи сонди, Милен Станков, 4Pipes;

 

·       Вкопани резервоари за противопожарни, поливни и питейни нужди на производствени предприятия, инж. Петър Петров, HYDROPRO BG.

 

15:00 – 15:15 Networking кафе пауза

 

МОДУЛ 4:

15:15 – 16:45  Модул 4 – Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък.
Модератор: Анна Виткова
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

·       Решения за декарбонизация и подобряване енергийната ефективност на сградите, инж. Боян Кусаров, Danfoss;

 

·       VMF – „Хибридни и цялостни концепции за ОВиК, БГВ и Контрол на Влажността”.  VMF – единна система, която осигурява едновременно отопление, охлаждане и вентилация (обработка на 100% пресен въздух), БГВ и контрол на влажността на помещенията само с едно външно тяло, в темпертаурен диапазон на околната среда от -30”С до +50”С., Мирослав Дамянов, Damvent;

 

·       Ефективна трансформация в управлението на сгради. EcoStruxure решения за индустрията, Димитър Манков, Мариан Тодоров, Schneider Electric

 

·       Aurubis Bulgaria – Железен силикат – ключовият материал в строителството, инж. Емануела Манолова, Aurubis Bulgaria.

 

·       Екологични решения при изграждането на завод електро автомобили – арх. Любомир Станиславов.

 

16:45 – 18:00 – Дискусия и коктейл

 

*Програмата се допълва и актуализира

Participants:
Sponsors:

Partner:

Official Media Partner:

Media Partners:

VIDEOS:

Модул 1: Тенденции в проектирането, изграждането и експлоатацията на индустриални сгради

Индустрия 4.0 – Тенденции и иновации в строителството на индустриални площи. Комплексни проекти за промишлеността, инж. Цанко Михов, Груп Ай Пи Ес

Модул 1: Тенденции в проектирането, изграждането и експлоатацията на индустриални сгради

Какво прави един индустриален проект зелен и предизвикателства пред ‘зелените’ индустриални проекти, арх. Весела Вълчева – McGee, Triple Green Building Group

Модул 1: Тенденции в проектирането, изграждането и експлоатацията на индустриални сгради

Индстриалните сгради – тенденциите и предизвикателствата на фасилити мениджмънта, Иван Велков, Българска фасилити мениджмънт асоциация

Модул 2: Устойчиво проектиране на индустриални сгради

Устойчивото проектиране е въпрос на визия и добро планиране, арх. Димитър Димитров, IPA – architecture and more

Модул 2: Устойчиво проектиране на индустриални сгради

Подход за разработване и управление посредством BIM технологии, инж. Цветан Георгиев и инж. Благой Николов, IRCON and PARTNERS

Модул 2: Устойчиво проектиране на индустриални сгради

Предизвикателства при проектиране на индустриални сгради – Разширение на производство на силиконови изделия”, инж. Румен Митов, Спейс инженеринг

Модул 2: Устойчиво проектиране на индустриални сгради

Индустрии, използващи водните ресурси ефективно, чрез устойчиви системи за пречистване и управление на водите, инж.Иван Колев, ИНЖЕНЕРИК

Модул 2: Устойчиво проектиране на индустриални сгради

Задание за проектиране на идеен проект и качествен контрол на спринклерни инсталации, площадкови и сградни ВиК системи за производствени сгради, инж. Десислава Вълчева, PRAYA

Модул 3: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Дълготрайни и устойчиви изолационни решения, Alexandro Ciuca, Георги Мерджанов, SC Isopan EST/RO

Модул 3: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Вакумно отводняване и управление на „умен покрив“, Dmitri Postnikov, BLUCHER/DK

Модул 3: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Преминавания през стени, дистанционери, почистващи сонди, Милен Станков, 4Pipes

Модул 3: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Вкопани резервоари за противопожарни, поливни и питейни нужди на производствени предприятия, инж. Петър Петров, HYDROPRO BG

Модул 4: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Решения за декарбонизация и подобряване енергийната ефективност на сградите, инж. Боян Кусаров, Danfoss

Модул 4: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

VMF – „Хибридни и цялостни концепции за ОВиК, БГВ и Контрол на Влажността”. VMF – единна система, която осигурява едновременно отопление, охлаждане и вентилация (обработка на 100% пресен въздух), БГВ и контрол на влажността на помещенията само с едно външно тяло, в темпертаурен диапазон на околната среда от -30”С до +50”С., Мирослав Дамянов, Damvent

Модул 4: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Ефективна трансформация в управлението на сгради. EcoStruxure решения за индустрията, Димитър Манков, Мариан Тодоров, Schneider Electric

Модул 4: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Aurubis Bulgaria – Железен силикат – ключовият материал в строителството, инж. Емануела Манолова, Aurubis Bulgaria

Модул 4: Устойчиви системни решения и материали с фокус върху енергоефективност, намаляване на вредни емисии, консумирани мощности и CO2 отпечатък

Екологични решения при изграждането на завод електро автомобили – арх. Любомир Станиславов