Forum:”Design, planning and construction of a modern urban environment for pedestrian and traffic areas”
Scroll down

Forum: "Design, planning and construction of a modern urban environment for pedestrian and traffic zones"

25.05.2022 г.

HYBRID EVENT

PROGRAM:

МОДУЛ 1:

10:00 – 12:30 Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони, модератор: арх. Станислав Визирев
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ Качествена градска среда – планиране, създаване и управление – урб. Силвия Чакърова, Place.make

 

⋅Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредба за градската среда на Столична община – арх. Здравко Здравков и арх. Мирослав Велков, Ателие 3

 

⋅ Стандарт за елементите на обзавеждането в пешеходните пространства към Наредба за градската среда на Столична община – арх. Магдалена Бобошевска и арх. Николай Бобошевски, Place.make

 

⋅ Градска среда – визия и развитие, Пламен Мартинов, CDD 

 

⋅  Архитектурни тенденции и градска среда – Semmelrock stein+design, Ралица Каменова


Повърхностно отводняване на тротоари с безрешетъчен дизайн, инж. Румен Радев, Hydrotec

 

Wellbeing – светлинен комфорт и качество на светлината в градска среда, Арх. Лальо Пенев, Lichtkompetenz

МОДУЛ 2:

14:00 – 16:00 Интерактивна панелна дискусия: Зелено градско планиране, модератор: ланд. арх. Григор Перчеклийски, УАСГ
 

УЧАСТНИЦИ И ТЕМИ:

⋅ Vienna’s climate roadmap – Strategies, tools and implementations- Christoph Singlemann – UIV Urban Innovation Vienna GmbH, Аdvantage Austria Лектор от Виена ( работен език за лекцията английски)

 

⋅ Градските дървета – особености, нужди и ползи, ланд. арх. Александър Петров (ЕдноДърво)

 

Устойчиво зелено градско планиране и зелена инфраструктура, ланд. арх. Добромира Лулчева, Landscape Design Studio


⋅ Поливни системи – Фирмена презентация

 

⋅ Защита коренова система на дърветата, системи за зелени покриви и озеленени фасади, инж. Георги Карналов Geoplast

*Програмата се допълва и актуализира

VIDEOS:

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Качествена градска среда – планиране, създаване и управление – урб. Силвия Чакърова, Place.make

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Стандарт за настилки в пешеходните пространства към Наредба за градската среда на Столична община – арх. Здравко Здравков и арх. Мирослав Велков, Ателие 3

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Стандарт за елементите на обзавеждането в пешеходните пространства към Наредба за градската среда на Столична община – арх. Магдалена Бобошевска и арх. Николай Бобошевски, Place.make

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Градска среда – визия и развитие, Пламен Мартинов, CDD

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Архитектурни тенденции и градска среда – Semmelrock stein+design, Ралица Каменова

Модул 1: Интерактивна панелна дискусия: Настилки и обзавеждане в пешеходни и трафик зони

Повърхностно отводняване на тротоари с безрешетъчен дизайн, инж. Румен Радев, Hydrotec

Модул 2 : Интерактивна панелна дискусия: Зелено градско планиране

Vienna’s climate roadmap – Strategies, tools and implementations- Christoph Singlemann – UIV Urban Innovation Vienna GmbH, Аdvantage Austria

Модул 2 : Интерактивна панелна дискусия: Зелено градско планиране

Градските дървета – особености, нужди и ползи, ланд. арх. Александър Петров (ЕдноДърво)

Модул 2 : Интерактивна панелна дискусия: Зелено градско планиране

Устойчиво зелено градско планиране и зелена инфраструктура, ланд. арх. Добромира Лулчева, Landscape Design Studio

Модул 2 : Интерактивна панелна дискусия: Зелено градско планиране

Защита коренова система на дърветата, системи за зелени покриви и озеленени фасади, инж. Георги Карналов Geoplast
Trade companies